Programma Manager

Start date: 
01-AUG-17
Position duration: 
6m +
Asecrit ID: 
ASEC19245
Place: 
Gent
Je bent verantwoordelijk voor het integraal beheer van een groot strategisch project binnen het bedrijf. Jouw verantwoordelijkheidsgebieden als Programma Manager bestaan uit:
 • De strategie kennen waarbinnen het project kadert en garant staan dat de beoogde doelstellingen gerealiseerd worden.
 • De projectstatus en de vooraf gedefinieerde Key Performance Indicatoren rapporteren aan de stuurgroep.
 • Beheer van de scope en het budget van het project: bewaken dat de budgetten zeker niet worden overschreden en de klantennoden voldoende worden ingevuld.
 • Planning: zorgen dat de milestones gehaald worden + korte termijn planning projectteam (business, infrastructuur & IT).
 • Coördineren van de workshops en procesanalyses met klanten en externe consultants.
 • Kwaliteitsbeheer: controleren of de deliverables in het project aan de kwaliteitseisen voldoen en indien nodig bijsturen (customer requirements, functional specs, prototypes, testklare oplossing, …).
 • Risicobeheer: in kaart brengen van de risico’s in het project + actieplannen om de risico’s te beperken en/of te remediëren.
 • Aansturen projectteam: inhoudelijk aansturen van de medewerkers op het project. Eventuele blokkades en conflicten binnen het project aanpakken.
 • Zorgen dat de verschillende teams op één lijn zitten en er voldoende afstemming is. De communicatielijnen in de gaten houden en misverstanden vermijden tijdens de hele ketting van behoefte tot oplevering.
 • Evalueren van de verschillende oplossingen en stilstaan bij de bedrijfsvoordelen. Van bij het begin rekening houden met de ROI (Return On Investment) en TCO (Total Cost of Ownership) van de voorgestelde oplossingen. Indien nodig meerdere alternatieven voorleggen aan de product manager.
 • Stilstaan bij de haalbaarheid van oplossingen en business cases uitwerken.
Required skills: 
 • Je bezit een master diploma en je hebt minimum 5 jaar ervaring als projectleider in grote software projecten
 • Je bent flexibel en stressbestendig
 • Je hebt een praktische ingesteldheid gericht op resultaat
 • Je werkt graag met anderen samen
 • Je hebt een grote verantwoordelijkheidszin
 • Je leert snel
 • Goede communicatie is je handelsmerk
 • Je kunt complexe vraagstukken omzetten in eenvoudige oplossingen
 • Ervaring met innovatieve software is een plus
 • Kennis/ervaring binnen de wereld van HR, talent management software, loonberekening is een plus
 • Waarden: klantgerichtheid, gepassioneerd en attent zijn, zijn jou op het lijf geschreven
 • Naast dit alles heb je ervaring met Agile en de Agileteamwerking