We are different

SPEED - NO EXCLUSIVITY - WARRANTY -NO CURE, NO PAY -EXTENSIVE SCREENING

FREE PERSONALITY/BEHAVIOR ASSESSMENT

Personality / Behavior Assessment

In 2014 we started our Assessment Centre to provide our clients with a full service in recruitment. Our personality and behaviour assessment is based on the DISC system and our recruiters are DISC trained and certified as well.

Read more

The assessment itself can be accessed online and is easily filled in with 28 questions. This shows the result immediately. We can offer a single assessment, team -or companywide assessment. Reports are discussed and explained in detail on the premises

Assessment are included free of charge in the service that we offer our clients in consultancy, try & hire and permanent recruitment.

Aside from our assessment we also have a Role Based Analyser available. This is also an online tool for our clients to use. Here they fill in 8 questions, the result of which are extracted to a specific Disc role.

So we can adjust our candidates' behaviour to the requested behaviour by our client to guarantee a nearly 100% match.

Nederlands
In 2014 zijn we gestart met een assessment center om onze dienstverlening naar onze klanten toe professioneel aan te vullen. Via AsecrIT kan u een Persoonlijkheid -en gedragsassessment verkrijgen gebaseerd op de alom bekende Disc methode. Het assessment is online te raadplegen en na een 10-tal minuten en 28 vragen weten we onmiddellijk het resultaat. Onze recruiters zijn uiteraard Disc trained en gercertifieerd.

Aan onze actieve klanten die via consultancy, try &hire of permanente rekrutering ICT professionals via AsecrIT afnemen is het assessment compleet gratis en wordt dit bij elke voorstelling meegestuurd.

Assessments kunnen per stuk, team, departement of voor het ganse bedrijf afgenomen worden.

Daarnaast hebben we ook een online RBA tool - Role Behaviour Analyser beschikbaar. Deze tool stelt 8 vragen aan onze klant en maakt van de uitkomst een Disc profile analyse, dit brengt ons in de gelegenheid om zeer nauwkeurig te werk te gaan en nagenoeg 100% te matchen.


DiSC(r) is a model of human behavior that helps people understand "why they do what they do." The DiSC dimensions of behavior (Dominance, influencing, Steadiness, and Conscientiousness) make up the DiSC model and interact with other factors to describe the typical behavioral styles of individuals. Organizations worldwide have embraced the language of DiSC to pave the way for successful training, coaching, and consulting applications. Originally created by Dr. William Marston at Columbia University and researched and updated by Dr. John Geier and Inscape Publishing at the University of Minnesota, the model and its training assessments have helped over 35 million people in 25+ languages over the last 40 years

About us

AsecrIT is strong in ICT sourcing and a company where you can head to for all ICT related profiles, business and/or technical. Our slogan therefore says: "Full Service in ICT Sourcing!"

Read more

We are specialised in a wide range of ICT Staffing solutions. We exceed in consultancy, permanent recruitment and also act a headhunting office with own assessment centre where we work via the DISC methodology.

We guarantee quality, work on a honest way with an eye on durability and detail! We have a no-nonsense approach and handle with care and open communication. We offer our services throughout whole Belgium with a focus on Brussels, Antwerp and Ghent.

As experienced consultancy & recruitment company we knew to gain the trust of our clients and act as preferred supplier. We have many references where we assist in the most difficult and complex projects where the AsecrIT employees and consultants really made the difference.

Our experienced headhunters and recruiters with many years of experience take the interviews with great care and finesse. In these interviews we take a look on the previous experiences, the technical (relevant) knowledge and the references we checked. We explain his assessment and see if there is also a cultural & social fit with the company. The personality and behaviours assessment is based on the DISC systematics. Our recruiters are DISC trained and certified so the interviews and results will be thorough.

Why AsecrIT?
 • 48 h service
 • Strong screening
 • No cure, no pay
 • No exclusivity
 • Warranty up to 6 months
 • Personality assessment
 • Behaviour assessment
 • Role Behaviour Analyser • AsecrIT is sterk in ICT Sourcing waar u terecht kan voor alle profielen (technisch of business) gelinkt aan ICT. Onze slogan luidt dan ook: Full Service in ICT Sourcing. We bieden onze waaier van diensten aan in ICT Consultancy, Permanente rekrutering en treden ook op als Headhunting kantoor met assessment center en werken o.a. via DISC systematiek.

  We staan garant voor kwaliteit, hanteren een eerlijke manier van werken met oog op duurzaamheid en hebben een transparante aanpak waar communicatie centraal staat. In ICT consultancy zijn we vooral actief in Brussel, Antwerpen en Gent. Onze permanente rekrutering strekt zich echter uit tot over het ganse land. Waarom AsecrIT?
 • 48h service
 • Zware screening
 • No cure, no pay
 • Wij vragen geen exclusiviteit
 • Tot 6 maanden garantieperiode
 • Persoonlijkheidsassessment
 • Gedragsassessment
 • Role Behaviour Analyser


 • Onze headhunters en rekruteerders met jarenlange ervaring nemen zorgvuldig de interviews af. In deze gesprekken wordt er dieper ingegaan op het cv met voorgaande relevante ervaring, worden de referenties besproken en werpen we een licht op de persoonlijke kant van de kandidaat. We lichten zijn assessment toe en bespreken dit gedetailleerd zodat de rekruteerders kunnen uit maken of er naast het technische ook een sociale & culturele match is.

  Het persoonlijkheids- en gedragsassessment, gebaseerd op de DISC systematiek, wordt ook ter plaatse doornomen en doorgesproken. We zijn uiteraard gecrediteerd om als werving en selectie kantoor op te treden en DISC analyses af te nemen. Men kan, indien gewenst, naast het DISC assessment ook een persoonlijkheidsanalyse afnemen. Op deze manier kan u via AsecrIT zowel het gedrag van de toekomstige, al dan niet permanente, werknemer peilen alsook zijn persoonlijkheid en houding.

  Daarnaast kan via AsecrIT ook een team assessment bekomen worden. Hier maken we een volledig verslag van uw team, maken we hier een SWOT analyse van en bespreken we verder wie of wat u exact nodig heeft. Op deze manier heeft u een zeer duidelijk beeld van welk type personen u in huis haalt en welk type het beste in uw team en organisatie past. De ervaring leert ons dat onze analyse een sterk middel is om uw personeelsbezetting in kaart te brengen, in stand te houden en met de juiste mensen uit te breiden, of in sommige gevallen af te slanken.

  Ook voor Executive Recruitment kan u bij AsecrIT terecht. Hier houden we eerst enkele meetings met de verschillende stakeholders ter plaatse om zo tot in detail te weten te komen welk type persoon men zoekt, welke hard & soft skills aanwezig moeten zijn voor de opdracht die uitgevoerd moet worden. In het Executive Recruitment gaat AsecrIT voornamelijk inzetten op specifieke en gedetailleerde headhunting om zo de juiste kandidaat te rekruteren. Vooral in deze modus zorgen we ervoor dat er weinig of geen stof opwaait en handelen we uiteraard in alle discretie.